Havenbeveiliging (ISPS) 

 

  Door de aanhoudende terreurdreiging zijn de eisen met betrekking tot veiligheid in transport en logistiek drastisch aangescherpt. Havens zijn kwetsbaar voor terroristische dreiging en criminele activiteiten. Dit komt onder andere door de enorme omvang van een haven, de uitgebreide toegang via land en water en de goederenstroom die plaatsvindt in een haven.


De havenbeveiligers van Infinity Security zijn specifiek opgeleid en getraind om professionele ISPS haven en scheepvaart beveiliging toe te passen. Zij verrichten tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij eerder genoemde richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient.

Waarom ISPS?

In december 2002 is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) vastgesteld.
De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen.
De ISPS Code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen, en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Bijvoorbeeld als een schip in een haven ligt, de zogenoemde ship/port interface.

Deze regelgeving is overgenomen in een Europese verordening, die op 1 juli 2004 in werking is getreden. Nederland heeft de wetgeving vastgelegd in de Havenbeveiligingswet, die op 21 augustus 2004 van kracht is geworden.

Met de invoering van de ISPS Code is de beveiliging van (zee)havens op het niveau gebracht dat ook voor luchthavens geldt.
In de nabije toekomst zal ook de (haven) beveiliging van de gehele goederenketen drastisch worden aangescherpt.

Vanaf 1 juli 2004 gelden er wereldwijd strenge maritieme veiligheidseisen voor zeeschepen en haventerminals. Deze veiligheidseisen zijn formeel opgelegd door de internationale maritieme organisatie IMO, maar zijn op sterk aandringen van de Verenigde Staten als onderdeel van de strijd tegen terreur afgekondigd. Ook de Europese Unie heeft de eisen overgenomen in een speciale verordening en Nederland heeft de eisen opgesteld in een nieuwe Havenbeveiligingswet.

De regels vereisen een deugdelijke beveiliging van haventerreinen en zeeschepen. Die beveiliging moet nauwkeurig zijn omschreven, personeel moet worden getraind en er moet per terminal een veiligheidsofficier zijn aangewezen. De beveiliging van de zeeschepen en zeehavens (terminals) zijn vastgesteld in het International Ship Port Security (ISPS) plan.

Het is al lang gebruikelijk dat schepen hun komst in het Nederlands havengebied 24 uur tevoren moeten melden. Sinds 2004 moet het veiligheidsniveau van de laatste tien aangelopen havens worden opgegeven en wordt er nagegaan of het schip ISPS gecertificeerd is.

Wie niet aan de regels voldoet, krijgt te maken met de zeehavenpolitie en de inspectiedienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
 

 

Offerte aanvraag.