Hotel- / Nachtportier

 

 

U wilt natuurlijk dat uw gasten een veilig gevoel hebben in uw hotel. Onze nachtportier is goed opgeleid om uw hotel te waarborgen en adequaat te handelen bij iedere calamiteit. Daarnaast weet de nachtportier de rol van gastheer/vrouw perfect te vervullen.

De nachtportier heeft veel ervaring en is bekend met algemene protocollen en weet hoe divers de werkzaamheden in de nacht kunnen zijn.  

Een nachtportier waarborgt dus niet alleen uw hotel, maar doet veel meer dan dat:

  • Service leveren aan gasten, zo nodig in een vreemde taal

  • Toezien op de algemene veiligheid en bewaken van terreinen en gebouwen

  • In- en uitchecken van gasten

  • Night audit

  • OFFERTE AANVRAAG