Toezichthouders / BOA's

 

Toezichthouders

Onze toezichthouders hebben een signalerende en corrigerende rol. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid binnen uw gemeente. Zij zien toe op een schone, leefbare en veilige omgeving. Ook melden zij onveilige situaties en spreken bij misstanden de burger aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen met de openbare verlichting en het ontstaan van vuilconcentraties.

Straatcoach

Steeds vaker zorgen groepen jongeren voor overlast in tal van gemeenten. Deze (hang)jongeren geven veel inwoners een gevoel van onveiligheid als zij zich ophouden bij een winkelcentrum, horecagelegenheid of in parken en pleinen. Kleine groepen zorgen zelfs voor extreme overlast en vernieling. U kunt die overlast terugdringen met een straatcoach.

Wij zijn sociaal waar het kan, hard waar het moet. Een straatcoach spreekt de straattaal, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden én een dosis ervaring. Laat ons met een straatcoach bewijzen dat jongerenoverlast echt terug gedrongen kan worden.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

De BOA is specifiek opgeleid, , alles weten van wet- en regelgeving, gezag uitstralen, durven op te treden en zijn getraind om te gaan met agressief gedrag De BOA is een functionaris die is bevoegd tot het opsporen van vastgestelde strafbare feiten. Voor welke strafbare feiten hij wordt ingezet is afhankelijk van de akte van beëdiging. In de akte van beëdiging wordt aangegeven wat de opsporingsbevoegdheid is van de BOA. Al onze BOA’s zijn gecertificeerd en in het bezit van verklaring goed gedrag.

 

 

Offerte  aanvraag.