VERKEERSREGELAAR

 

Verkeersregelaars worden ingezet tijdens wegwerkzaamheden, calamiteiten, evenementen, optochten, wegomleidingen en noem maar op. Infinity Security beschikt uitsluitend over landelijk bevoegde verkeersregelaars, welke op een verantwoorde, vriendelijke manier het verkeer in goede banen leid.Onze verkeersregelaars worden met de juiste training en hierna opvolgende officiële cursus voorbereid op het drukke verkeer. Zodat zij hierna landelijk bevoegd zijn om het verkeer te regelen. 

Verkeersregelaars ,waarom ?

Het regelen van het verkeer was vroeger een taak die expliciet aan de politie was toebedeeld. Sinds 01.03.2009 is de “Regeling Verkeersregelaars” in werking getreden, waardoor het mogelijk is geworden dat ook anderen het verkeer mogen regelen. Het regelen van het verkeer door verkeersregelaars is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat weggebruikers verplicht zijn de tekens van een verkeersregelaar op te volgen. Bij het niet opvolgen van een teken kan proces-verbaal opgemaakt worden.

 

Offerte aanvraag